123
Chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư trên địa bàn BR-VT - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
VẤN ĐỀ BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư trên địa bàn BR-VT

Thứ Năm, 19/07/2018, 18:26 [GMT+7]
In bài này
.

Bà Lê Thị Thu Sương, Giám đốc Công ty TNHH Đông Phát (TP.Hồ Chí Minh) và một số doanh nghiệp gửi thư, gọi điện qua đường dây nóng Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị thông tin về chính sách thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn BR-VT. Phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã trao đổi với ông Nguyễn Dương Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính về vấn đề này.

Chợ phường 8 (TP.Vũng Tàu), một trong số các chợ được đầu tư theo hình thức xã hội hóa.
Chợ phường 8 (TP.Vũng Tàu), một trong số các chợ được đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

Ông Nguyễn Dương Hùng cho biết, ngày 13-7-2017, HĐND tỉnh BR-VT đã ban hành Nghị quyết số 13/2017/NQ về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa (XHH) đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, khi DN đầu tư vào các lĩnh vực này sẽ được hưởng chính sách ưu đãi như sau:

Ngân sách tỉnh bố trí vốn để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và giao “đất sạch” cho nhà đầu tư thuê để thực hiện dự án XHH đối với dự án đầu tư trên địa bàn các huyện, xã Long Sơn của TP.Vũng Tàu, các xã và phường Kim Dinh của TP.Bà Rịa, các dự án XHH thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích XHH theo Quyết định số 15/2017/QĐ ngày 23-6-2017 của UBND tỉnh. Sử dụng ngân sách tỉnh 50%, nhà đầu tư đóng góp 50% để thực hiện bồi thường, GPMB và giao “đất sạch” cho nhà đầu tư để thực hiện dự án XHH đối với dự án đầu tư tại các phường của TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa (trừ phường Kim Dinh) và các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích XHH theo Quyết định số 15/2017/QĐ ngày 23-6-2017 của UBND tỉnh. Kinh phí do nhà đầu tư đóng góp để thực hiện bồi thường, GPMB được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Trường hợp đơn vị thực hiện XHH được Nhà nước cho thuê đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường để đẩy nhanh tiến độ GPMB, sẽ được Nhà nước hoàn trả chi phí bồi thường GPMB theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với đơn vị thực hiện XHH trên địa bàn các huyện, xã Long Sơn của TP.Vũng Tàu, các xã và phường Kim Dinh của TP.Bà Rịa). Đối với đơn vị thực hiện dự án XHH trên địa bàn các phường của TP.Vũng Tàu và TP.Bà Rịa (trừ phường Kim Dinh) thì được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê. 

Nhà đầu tư khi thực hiện dự án XHH trên địa bàn tỉnh còn được hỗ trợ lãi suất vay thương mại thực hiện một lần sau khi dự án hoàn thành. Cụ thể, mức hỗ trợ lãi suất tối đa bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng Nhà nước ưu đãi đầu tư tính trên số dư nợ thực tế, nhưng tối đa 3%/năm; Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất không quá 50% tổng mức đầu tư của dự án; Thời gian hỗ trợ lãi suất không quá 5 năm. Nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được sử dụng từ nguồn vốn đầu tư phát triển của tỉnh.

Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh, diện tích đất bố trí cho các lĩnh vực đầu tư XHH như sau: Giáo dục-đào tạo 1.061ha; Y tế 122ha; Văn hóa 381ha; Thể dục thể thao 764ha; Bãi thải, xử lý chất thải 301ha. Theo đó, đơn vị thực hiện dự án XHH được cơ quan Nhà nước thẩm quyền phê duyệt, được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đối với các dự án đầu tư trên địa bàn các huyện, xã Long Sơn của TP.Vũng Tàu, các xã và phường Kim Dinh của TP.Bà Rịa và các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích XHH. Miễn 3 năm tiền thuê đất cho đơn vị thực hiện dự án XHH tại các phường của TP.Vũng Tàu, các phường (trừ phường Kim Dinh) của TP.Bà Rịa. Các dự án XHH thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích XHH được miễn 17 năm tiền thuê đất phải nộp. Sau thời gian được miễn tiền thuê đất, việc giảm tiền thuê đất còn phải nộp trong thời gian còn lại đối với các dự án XHH tại các phường của TP.Vũng Tàu (trừ phường 11 và phường 12) được giảm 50%; Các phường của TP.Bà Rịa (trừ phường Kim Dinh) được giảm 60%.

Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án XHH trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2014/NĐ-CP “Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường” tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định này như sau: “Cơ sở thực hiện XHH được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình XHH theo hình thức cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất và miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của điều này”; Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản, chính sách liên quan đến XHH giáo dục, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thuận lợi để khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển giáo dục nghề nghiệp; Bổ sung các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy mô đối với lĩnh vực giám định tư pháp; Bổ sung các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy mô đối với trường dành cho trẻ tự kỷ để cơ sở XHH được hưởng chính sách ưu đãi theo Nghị định số 59/2014/NĐ-CP.  

PHƯƠNG ANH

;
.