Từ nay đến năm 2015: Hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng mạng lưới đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Thứ Tư, 09/01/2008, 07:38 [GMT+7]
In bài này
.

Theo dự thảo đề án đào tạo nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2006-2010, tầm nhìn 2015, từ nay đến năm 2015 toàn tỉnh sẽ có 6 trường cao đẳng, đại học và 7 trường TCCN trong đó 4 trường đại học, cao đẳng và 2 trường TCCN thuộc hệ ngoài công lập.

Để phát triển mạng lưới này, ngân sách nhà nước đầu tư hơn 400 tỷ đồng tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường công lập, bảo đảm đạt chuẩn về phòng học lý thuyết và thực hành; đặc biệt đầu tư máy móc thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực tế ở các nơi sản xuất. Đối với các trường ngoài công lập, kinh phí đầu tư cơ sở vật chất ước hơn 600 tỷ đồng huy động nguồn lực xã hội hoá.

Minh Thiên

;
.