Phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Thứ Tư, 10/07/2024, 18:38 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 10/7, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức và Hội Khoa học Tâm lý giáo dục tỉnh tổ chức hội nghị ký kết “Chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 - 2030”.

Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức và Hội Khoa học Tâm lý giáo dục tỉnh tổ chức hội nghị ký kết “Chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 - 2030”.
Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức và Hội Khoa học Tâm lý giáo dục tỉnh tổ chức hội nghị ký kết “Chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 - 2030”.

Theo đó, các bên phối hợp thực hiện hiệu quả các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và triển khai xây dựng 5 mô hình học tập: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập” giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: HẢI BÌNH

;
.