Bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh của người có thẻ bảo hiểm y tế

Chủ Nhật, 16/06/2024, 17:41 [GMT+7]
In bài này
.

BHXH tỉnh ban hành Công văn số 880/BHXH-GĐBHYT ngày 13/6/2024 về việc tăng cường bảo đảm quyền lợi của Người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh (KCB) gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, cơ quan BHXH nhận được nhiều ý kiến phản ánh việc người có thẻ BHYT khi đến KCB tại các cơ sở KCB không được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT theo quy định. Do đó, BHXH tỉnh đề nghị các cơ sở KCB BHYT có trách nhiệm bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đến KCB.

Trong đó, phải bảo đảm cung ứng thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo đúng phạm vi chuyên môn của cơ sở KCB. Trường hợp không cung ứng được hoặc vượt quá khả năng chuyên môn, cơ sở KCB có trách nhiệm chuyển người bệnh đến cơ sở KCB khác có đủ điều kiện cung ứng, có khả năng chuyên môn phù hợp, không để người bệnh phải tự chi trả chi phí KCB thuộc phạm vi, quyền lợi hưởng BHYT (trừ trường hợp theo yêu cầu của người bệnh hoặc thân nhân người bệnh).

Bên cạnh đó, các phòng điều trị nội trú đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yếu tố chi phí trực tiếp đã được tính trong cơ cấu chi phí giá ngày giường bệnh quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế, không để tình trạng phòng bệnh nội trú không có điều hòa hoặc có điều hoà nhưng không hoạt động được dẫn đến người bệnh phải lựa chọn phòng điều trị theo yêu cầu mới có điều hòa….

QUANG LÊ

;
.