Phấn đấu đạt tỷ lệ 4 dược sĩ/vạn dân

Thứ Hai, 01/04/2024, 19:10 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển ngành dược trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% thuốc được cung ứng chủ động, kịp thời cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh. Duy trì tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước trên tổng số tiền sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế, trong đó, bệnh viện tuyến tỉnh đạt tỉ lệ 50% và TTYT tuyến huyện đạt tỉ lệ 75% trên tổng giá trị thuốc tiêu thụ trong năm.

100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hoạt động sử dụng thuốc có tổ chức và triển khai các hoạt động dược lâm sàng; tỷ lệ người làm công tác dược lâm sàng đạt 1 người/100 giường bệnh nội trú và 2 người/1.000 đơn thuốc được cấp phát cho bệnh nhân ngoại trú có thẻ BHYT trong một ngày.

Ngoài ra, 100% cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh được kết nối liên thông; bảo đảm duy trì hoạt động 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực dược được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đạt tỷ lệ 4 dược sĩ/vạn dân.

HOÀNG HƯỜNG

;
.