Nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở phòng, chống bệnh lao

Thứ Hai, 01/04/2024, 19:10 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3836/UBND-VP về tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai chủ động, hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 theo Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác phòng, chống bệnh lao.

Sở Y tế chỉ đạo, lãnh đạo các cơ sở y tế củng cố năng lực hệ thống khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là hệ thống y tế cơ sở trong việc phát hiện, quản lý, điều trị và phòng bệnh lao; trong đó, có việc gắn kết với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống cơ sở phòng, chống bệnh lao trên địa bàn; bám sát tình hình tại các địa phương, kịp thời chỉ đạo công tác phát hiện và điều trị bệnh nhân lao; triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh trong cộng đồng.

TUỆ LÂM

;
.