Trước ngày 30/5/2024, tổ chức xong Đại hội các dân tộc thiểu số cấp huyện

Thứ Hai, 20/11/2023, 18:01 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Bà Riạ-Vũng Tàu, lần thứ IV năm 2024.

Theo đó, Đại hội cấp huyện được tổ chức ở 4 huyện, thị xã, thành phố: Xuyên Mộc, Châu Đức, Phú Mỹ và Thành phố Vũng Tàu. Các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo, TP.Bà Rịa không tổ chức Đại hội, chỉ chọn cử đại biểu đi dự Đại hội cấp tỉnh (theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh). Thời gian tổ chức Đại hội cấp huyện là 1 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30/5/2024.

Thời gian tổ chức Đại hội cấp tỉnh không quá 1,5 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30/9/2024.

UBND tỉnh yêu cầu Đại hội từ cấp huyện đến cấp tỉnh cần được tổ chức trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, đồng thời tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân. Đại biểu chính thức tham gia Đại hội là người tiêu biểu, đại diện cho các dân tộc thiểu số thuộc mọi thành phần, khu vực, lĩnh vực của đời sống xã hội, được lựa chọn, suy tôn từ cơ sở và đảm bảo phải có đủ đại diện các dân tộc thiểu số Việt Nam cư trú trên địa bàn nơi tổ chức Đại hội.

NGỌC NGUYỄN

;
.