Phấn đấu 82,94% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Thứ Hai, 12/09/2022, 18:10 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 7/9/2022 Kế hoạch hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, tỉnh phấn đấu: 93,3% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 98,18 % thôn, ấp, khu phố và tương đương được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa”; 91,11% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 94,28% phường, thị trấn đạt đô thị văn minh; 39,20% người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; 82,94% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

HUYỀN TRANG

;
.