123
TP.Vũng Tàu: Từ ngày 1-7-2017 chấm dứt gửi thư mời bằng giấy - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

TP.Vũng Tàu: Từ ngày 1-7-2017 chấm dứt gửi thư mời bằng giấy

Thứ Tư, 24/05/2017, 22:44 [GMT+7]
In bài này
.

UBND TP.Vũng Tàu vừa ban hành công văn số 2575/UBND-VP nhằm  tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị.

UBND TP. Vũng Tàu yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hộp thư điện tử công vụ.

Cán bộ công chức tại cơ quan, đơn vị phải thường xuyên trao đổi công việc trên hệ thống phần mềm eOffice. Bắt đầu từ ngày 1-7-2017, các cơ quan, đơn vị phải chấm dứt gửi thư mời một số văn bản bằng giấy.  

NGÔ THANH

;
.