XÃ LUẬN

Đón chào năm mới 2014

Thứ Tư, 01/01/2014, 06:14 [GMT+7]
In bài này
.

Năm 2013 đã khép lại. Đó là một năm tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm; những yếu kém vốn có của nền kinh tế trong nước chậm được khắc phục cùng với những vấn đề mới phát sinh đã tác động không thuận đến ổn định kinh tế vĩ mô. Thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 của cả nước vẫn cơ bản thực hiện được mục tiêu đề ra là tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng ở mức hợp lý. Mục tiêu trong năm 2014 vẫn được xác định là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh trạnh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong năm 2013, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã tích cực triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế của tỉnh vẫn có sự tăng trưởng so với năm 2012. An sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, tỉnh vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đó là có 3 chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch tăng trưởng so với Nghị quyết của HĐND tỉnh. Nhiều dự án chậm triển khai; công tác giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án gặp ách tắc; một số loại dịch bệnh diễn biến phức tạp; công tác bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập, tai nạn giao thông tăng cao hơn năm trước.

Bước sang năm 2014, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa V xác định: Tái cơ cấu các ngành kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2013; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân;nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, ổn định chính trị xã hội; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Để thực hiện được mục tiêu trên, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh cần có những giải pháp hữu hiệu. Trước mắt, chú trọng phát triển công nghiệp và các ngành dịch vụ, các lĩnh vực kinh tế trọng điểm mà tỉnh đã xác định; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; tăng cường bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Với những thành tựu đạt được và kinh nghiệm từ thực tế công cuộc đổi mới những năm qua, chúng ta tin rằng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh sẽ huy động  được tốt hơn mọi nguồn lực, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2014.

BR-VT

;
.