Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện

Thứ Bảy, 21/12/2013, 05:38 [GMT+7]
In bài này
.

Những ngày này, cùng với cả nước, lực lượng vũ trang tỉnh trang trọng kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2013).

Trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Đến thời điểm này, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp đã cơ bản hoàn thành; 100% xã, phường có chi bộ quân sự; 100% huyện, thị, thành phố tổ chức diễn tập các hình thức tác chiến phòng thủ, phòng không nhân dân, phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn đạt mục đích, yêu cầu đề ra; công tác gọi công dân nhập ngũ hằng năm đều đạt chỉ tiêu ở cả 3 cấp; công tác tuyển sinh quân sự thường xuyên được quan tâm; chính sách hậu phương quân đội được triển khai thực hiện tốt. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, bảo vệ an toàn các cao điểm lễ, Tết, sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn tra trên địa bàn tỉnh; công tác huấn luyện được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng nội dung, chương trình kế hoạch, phương châm, nguyên tắc huấn luyện, với quân số tham gia huấn luyện bình quân luôn đạt từ 95% trở lên; công tác phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn được triển khai đồng bộ, kịp thời và đạt hiệu quả thiết thực.

Trước tình hình mới của đất nước, lực lượng vũ trang tỉnh xác định sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Từ đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc; đồng thời nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nêu trên, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; tập trung xây dựng bộ đội địa phương theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đồng thời xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và có chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.

BÙI CẢNH

;
.