Duy trì, xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật

Thứ Ba, 21/11/2023, 17:49 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 3017/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện duy trì, xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh (ATDB) động vật năm 2024 trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Trong năm 2024, tỉnh tiếp tục xây dựng cơ sở, vùng ATDB động vật được cấp có thẩm quyền đánh giá, công nhận đối với bệnh lở mồm long móng gia súc, dịch tả heo cổ điển tại huyện Châu Đức; 80% cơ sở, trang trại chăn nuôi tập trung được chứng nhận ATDB động vật đối với bệnh đăng ký ATDB; đồng thời xây dựng kế hoạch vùng ATDB đối với bệnh cúm gia cầm và Niu-cát-xơn tại huyện Xuyên Mộc để tiến tới được công nhận trong năm 2025.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 3016/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí phòng, chống bệnh dại ở động vật năm 2024 trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 328,3 triệu đồng.

ĐÔNG HIẾU

 
;
.