Tăng cường quản lý nguồn thu vãng lai

Thứ Sáu, 30/09/2022, 20:04 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 30/9, Sở Tài chính tổ chức hội nghị công tác quản lý thu, chi ngân sách địa phương và quản lý nguồn thu vãng lai, tránh thất thoát nguồn thu trên địa bàn tỉnh.

Theo phản ánh của ngành thuế, xác định quản lý nguồn thu vãng lai là lĩnh vực rủi ro cao và là nhiệm vụ quan trọng của ngành thuế, từ năm 2019, nhằm khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong quản lý thuế xây dựng cơ bản, Cục Thuế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5301/KH-CT về tăng cường công tác quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thi công xây dựng cơ sở hạ tầng… Tuy nhiên, số thuế thu được trong lĩnh vực này chưa tương xứng với thực tế hoạt động thi công xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ bản tại từng địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trước thực trạng trên, để tránh thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước, ngành thuế tiếp tục triển khai nhiều giải pháp như: Cán bộ - công chức các chi cục thuế đôn đốc, gửi thông báo, giấy mời đến các doanh nghiệp xây dựng vãng lai yêu cầu kê khai, nộp thuế kịp thời vào ngân sách Nhà nước đúng theo quy định của pháp luật; Tăng cường tuyên truyền các chính sách pháp luật quy định việc thu thuế xây dựng vãng lai tại các địa phương…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi các nội dụng về công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước, quản lý các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, về phân cấp quản lý các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; Công tác tập trung kịp thời, hạch toán đầy đủ và điều tiết chính xác các khoản thu ngân sách Nhà nước cho từng huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt, hoạch toán các khoản thu của các doanh nghiệp vãng lai phát sinh trên địa bàn. Việc thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng trong hoạt động kinh tế - xã hội và quản lý Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị…

HÀ AN

;
.