9 tỷ đồng thực hiện chương trình khuyến công địa phương năm 2023

Thứ Ba, 13/09/2022, 18:26 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, năm 2023 có 11 chương trình khuyến công địa phương với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh gần 5,7 tỷ và nguồn kinh phí đối ứng của DN 3,3 tỷ đồng.

Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 gồm 5 nhóm nội dung chính: Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; chương trình phát triển sản phẩm; hoạt động tư vấn, tập huấn kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn cho các DN, cơ sở sản xuất công nghiệp; nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động khuyến công; xây dựng chương trình tuyên truyền hoạt động khuyến công.

UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023, đảm bảo theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra. Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố  tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao định kỳ, đột xuất, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch khuyến công nhằm bảo đảm việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công đúng mục đích, có hiệu quả.

TRÀ NGÂN

;
.