123
Phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với tình hình mới - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với tình hình mới

Thứ Tư, 19/01/2022, 19:29 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 19/1, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổ chức Hội nghị toàn quốc góp ý kiến Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tại điểm cầu BR-VT, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tham dự.

Sau hơn 13 năm triển khai, Nghị quyết 26-NQ/TW đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; giá trị toàn ngành nông nghiệp ước tăng 2,9% trong năm 2021, tỷ lệ số xã chuẩn nông thôn mới đạt 68,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt 48,6 tỷ USD. Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, cuộc sống người dân đổi mới, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Tại BR-VT, qua hơn 13 năm triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt cả về số lượng lẫn chất lượng. Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 47/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong đó có 24 xã dạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 6/8 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong dó 4 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ ông nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành hiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt trên 61 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, nông nghiệp số thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng chính sách bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trong tình hình mới…

HỒNG PHÚC

 
;
.