.

Tăng cường công tác quản lý hạ tầng mạng cáp viễn thông

Cập nhật: 21:13, 12/08/2020 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 8187/UBND - VP chỉ đạo Sở TT-TT, UBND các huyện, thị, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý hạ tầng mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình và việc chia sẻ, sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo Chỉ thị số 52/CT- BTTT của Bộ TT-TT.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở TT-TT tăng cường thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chấp hành quy định của các DN viễn thông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các DN viễn thông phối hợp với Công ty Điện lực tỉnh có kế hoạch chỉnh trang, bó gọn cáp thông tin đang treo trên hệ thống trụ của ngành điện; tăng cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các DN và các ngành khác. UBND tỉnh cũng giao Sở TT-TT chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong đầu tư, xây dựng, quản lý, lắp đặt và khai thác mạng cáp ngoại vi không đúng quy định, quy chuẩn kỹ thuật liên quan và không phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt.

QUANG VŨ

 
.
.
.