PVFCCo tham gia mô hình hợp tác công tư PPP

Thứ Sáu, 03/07/2015, 08:23 [GMT+7]
In bài này
.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) vừa chính thức tham gia thành viên tiểu ban sản xuất ngành hàng cà phê Việt Nam, thuộc nhóm  ngành hàng nông nghiệp sau khi nghiên cứu mô hình hợp tác công tư (PPP) – mô hình được Chính phủ khuyến khích nhân rộng để đầu tư tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Hoạt động của tiểu ban sản xuất cà phê gần giống như mô hình hợp tác xã PPP và mô hình vườn mẫu. Theo đó, nông dân tham gia được tổ chức thành nhóm, mỗi nhóm khoảng 50 hộ và trưởng nhóm là khuyến nông viên. Hộ tham gia vườn mẫu được hỗ trợ vật tư cho khu vườn mẫu (tùy theo mô hình có thể là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật..). Thành viên nhóm có thể được hỗ trợ giá nếu mua giống, vật tư và được hướng dẫn kỹ thuật tưới tiết kiệm, kỹ thuật bón phân cân đối, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thích hợp, hiệu quả nhằm gia tăng năng suất, chất lượng sản phẩm của cây cà phê, tăng doanh thu, lợi nhuận.

Mô hình Hợp tác xã PPP được thiết lập là hình thức liên kết 6 nhà theo chuỗi giá trị (sản xuất cà phê): nhà nông – nhà doanh nghiệp – nhà nước – nhà khoa học – nhà băng (ngân hàng) - nhà chứng nhận. Các bên cùng phối hợp hỗ trợ giá cả, kỹ thuật,… từ đầu vào (giống, vật tư, vốn,…) đến đầu ra (chất lượng, năng suất, tiêu thụ sản phẩm) để đảm bảo lợi ích an toàn, ổn định, hiệu quả cho các bên.

SA HUỲNH

;
.