123
30% giá trị sản xuất nông nghiệp đến từ KHCN - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
SỔ TAY

30% giá trị sản xuất nông nghiệp đến từ KHCN

Thứ Năm, 19/12/2013, 06:45 [GMT+7]
In bài này
.

Theo thống kê của Sở KHCN, hàng năm có gần 10 đề tài, dự án nghiên cứu KHCN được triển khai và ứng dụng, trong có đến 80% thuộc lĩnh vực NN. Đến nay, đã có 86 đề tài, dự án thuộc lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, thú y, nuôi trồng thủy sản, chế biến sau thu hoạch... được tỉnh cấp kinh phí thực hiện.

Các đề tài, dự án KHCN ngành NN trong tỉnh đã giúp cải thiện đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Điều quan trọng nữa là việc làm này đã giúp bà con nông dân thay đổi nhận thức trong sản xuất NN, hướng đến nền NN sạch, hiện đại. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, đóng góp của các yếu tố KHCN chiếm khoảng 30% giá trị sản lượng nông sản tăng thêm trong thời gian qua. Và giá trị này sẽ còn tăng cao hơn nữa nếu địa phương chú trọng đầu tư ứng dụng KHCN vào sản xuất NN.

Tuy nhiên, hiện nay việc ứng dụng và phát triển KHCN trong lĩnh vực NN vẫn còn một số hạn chế. Theo nhận định của ngành NN, hiện nay, hoạt động sản xuất NN trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng manh mún và mang nhiều yếu tố tự phát; trình độ công nghệ sản xuất và chế biến còn lạc hậu nên chất lượng nhiều mặt hàng nông sản chưa cao và khả năng cạnh tranh thấp... Cơ cấu NN còn nặng về trồng trọt, ngành chăn nuôi phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, giá trị thu được trên một ha đất sản xuất nông nghiệp còn thấp.

Theo đánh giá của Bộ NN-PTNT, đa số đề tài, dự án ứng dụng KHCN trong NN hiện nay đều thừa hưởng những kết quả nghiên cứu ứng dụng đã lâu ở các nước trên thế giới và trong nước, nên còn hạn chế về tính mới. Trong khi đó, một số đề tài, mô hình chuyển giao KHCN cao, công nghệ mới mặc dù đã có hiệu quả, nhưng chưa được áp dụng rộng rãi. Những đề tài, dự án trong các lĩnh vực: cơ giới hóa nông nghiệp, công nghệ sau thu hoạch, lâm nghiệp, diêm nghiệp, phát triển nông thôn... còn ít. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là sự hạn chế trong việc kết hợp giữa các cơ quan chức năng thực hiện yêu cầu đào tạo tri thức cho nông dân; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa 4 nhà: Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà nông và Nhà doanh nghiệp.

QUANG VŨ

;
.