CÓ HAY KHÔNG NHỮNG SAI PHẠM TẠI DỰ ÁN CÁP TREO VŨNG TÀU?

Bài 3: Nợ tiền Nhà nước 52,4 tỷ đồng

Thứ Năm, 26/04/2012, 07:08 [GMT+7]
In bài này
.

Dãy nhà cấp 4 mé biển (khu vực Bãi Trước) xây dựng không phép tại dự án cáp treo Vũng Tàu.


Trong thời điểm kinh tế còn nhiều khó khăn, việc chủ đầu tư dự án cáp treo Vũng Tàu đã nỗ lực thực hiện dự án là một điều rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực thì trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

NỢ TIỀN THUÊ ĐẤT HƠN 4,4 TỶ ĐỒNG

Ngày 31-7-2003, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 7316/QĐ-UB về việc thu hồi 84.576,3m2 đất và 67.415,7m2 mặt nước tại khu vực Núi Lớn – Núi Nhỏ thuộc phường 1 và phường 6, TP.Vũng Tàu và cho Công ty CP du lịch cáp treo Vũng Tàu thuê toàn bộ diện tích đất và mặt nước trên để đầu tư xây dựng dự án Cáp treo Vũng Tàu.

Trên cơ sở quyết định này, ngày 17-11-2003, Chủ tịch UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty VCCT. Theo đó, chủ đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư đối với việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cáp treo Vũng Tàu. Cụ thể là được miễn nộp tiền thuê đất 6 năm kể từ khi ký hợp đồng thuê đất đối với diện tích đất thuê để thực hiện dự án.

Ngày 25-11-2004, UBND tỉnh và Công ty CP du lịch cáp treo Vũng Tàu thỏa thuận ký hợp đồng thuê đất số 38/HĐTĐ, diện tích đất thuê là 62.109,7m2 để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng cáp treo Vũng Tàu. Theo khoản 3 điều 2 của hợp đồng này thì chủ đầu tư phải nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất. Vì vậy, sau khi trừ số tiền miễn giảm 6 năm khi thực hiện đầu tư xây dựng dự án, số tiền còn phải nộp đối với phần diện tích thuê 62.109,7m2 (theo tính toán của Chi cục thuế TP.Vũng Tàu) là hơn 3,7 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, ngày 3-2-2009, UBND tỉnh và Công ty CP du lịch cáp treo Vũng Tàu thỏa thuận ký hợp đồng thuê đất số 04/HĐTĐ, diện tích đất thuê là 2.636m2 để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng cáp treo Vũng Tàu. Sau khi tính toán, số tiền thuê đất mà công ty còn phải nộp cho toàn bộ diện tích 2.636m2 là 2,7 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền phạt do chậm nộp tiền thuê đất).

Ngày 21-4-2010 và ngày 27-8-2010, Chi cục Thuế TP.Vũng Tàu có thông báo số 986/TB-CCT và thông báo số 2864/TB-CCT gửi cho VCCT yêu cầu nộp tiền thuê đất kỳ 1 và kỳ 2 năm 2010. Ngày 27-10-2010, VCCT có công văn gửi Chi cục Thuế TP.Vũng Tàu đề nghị được khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ và tiền thuê đất phải nộp theo khoản 1 Điều 15 Mục II chương 2 Nghị định 69/NĐ-CP (số tiền 454.363.128 đồng).

Ngày 24-11-2010, Chi cục Thuế TP.Vũng Tàu có văn bản số 3881 gửi VCCT với nội dung: “Tiền đền bù nhà, vật kiến trúc không phải là tiền bồi thường, hỗ trợ đất nên không được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp”. Vì vậy, Chi cục Thuế TP. Vũng Tàu không đồng ý cho VCCT khấu trừ số tiền 454.363.128 đồng vào tiền thuê đất phải nộp. Trong tháng 3 và tháng 9-2011, Chi cục Thuế thành phố lại tiếp tục có thông báo yêu cầu VCCT tạm nộp tiền thuê đất nhưng đến thời điểm đoàn thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra, VCCT vẫn chưa nộp tiền thuê đất đối với phần diện tích hơn 62.000m2 và 2.636m2 với số tiền gần 6,5 tỷ đồng mà báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã nêu trong bài “Những sai phạm tại dự án Cáp treo Vũng Tàu” ra ngày 28-3-2012.

Theo Chi cục Thuế TP.Vũng Tàu, đến nay VCCT vẫn chưa nộp hơn 2,7 tỷ đồng tiền thuê lô đất diện tích 2.636m2 theo thông báo của bên thuế. Riêng phần diện tích hơn 62.000m2, ngày 20-2-2012 VCCT đã nộp số tiền 2 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, số tiền còn lại hơn 1,7 tỷ đồng chưa nộp. Do đó, tại buổi làm việc ngày 29-2-2012 giữa đại diện Chi cục thuế TP.Vũng Tàu và đại diện Công ty cáp treo Vũng Tàu, Đội Nghiệp vụ-Dự toán Chi cục thuế TP.Vũng Tàu đề nghị VCCT phải nộp ngay số tiền thuê đất còn nợ hơn 4,4 tỷ đồng (trong đó lô 2.636m2 hơn 2,7 tỷ đồng và lô 62.000m2 hơn 1,7 tỷ đồng) vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Tại buổi làm việc với phóng viên báo Bà Rịa-Vũng Tàu vào ngày 17-4 vừa qua, phía công ty cho rằng VCCT không nộp tiền thuê đất đối với lô diện tích 2.636m2 vì công ty đã có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xin không thực hiện hợp đồng thuê đất này, do đó VCCT không nộp tiền thuê đất. Còn về phần diện tích thuê lô đất hơn 62.000m2, ngày 15-2-2012, VCCT đã có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xin điều chỉnh một phần của hợp đồng thuê đất số 38 ngày 25-11-2004. Theo đó, đối với hơn 62.000m2 diện tích đất được thuê theo hợp đồng gồm: 54.576m2 thuộc Núi Lớn, và 7.533m2 thuộc Núi Nhỏ, VCCT đề nghị không thuê phần diện tích đất trên Núi Nhỏ (7.533m2). Do đó, VCCT yêu cầu Chi cục Thuế TP.Vũng Tàu tính toán lại tiền thuê đất cho công ty theo diện tích còn lại

VÀ HƠN 48 TỶ ĐỒNG TIỀN BỒI THƯỜNG ĐẤT CÔNG

Theo Quyết định số 5272/QĐ-UB ngày 30-7-2004 và Quyết định số 12503/QĐ-UB ngày 14-2-2001 của UBND tỉnh phê duyệt kinh phí đền bù công trình cáp treo Vũng Tàu thì chủ đầu tư phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền bồi thường đất công thổ và kinh phí đóng góp xây dựng khu tái định cư tổng cộng hơn 48 tỷ đồng.

Ngày 2-8-2004, chủ đầu tư có công văn số 254/CV.VCCT đề nghị xin chậm nộp kinh phí bồi thường (đợt 1). Sau đó, trên cơ sở kiến nghị của Sở Tài chính, UBND tỉnh đã chấp thuận cho chủ đầu tư được chậm nộp vào ngân sách khoản tiền bồi thường đất công thổ và kinh phí 20% đóng góp xây dựng khu tái định cư với thời hạn chậm nộp là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định phê duyệt.

Dù vậy, đến nay VCCT vẫn chưa nộp số tiền này. Theo Sở Tài chính, đã rất nhiều lần Sở có văn bản đề nghị VCCT phải nộp số tiền hơn 48 tỷ đồng nhưng VCCT viện dẫn rằng, theo khoản 2 Điều 7 và Điểm c khoản 5 Điều 10 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính phủ thì chủ đầu tư không phải chi trả bồi thường tiền đất công thổ, do đó chủ đầu tư đề nghị được xem xét, hủy bỏ quyết định yêu cầu chi trả tiền đền bù đất công thổ, hoặc nếu chủ đầu tư vẫn phải chi trả số tiền này thì đề nghị Nhà nước cho phép chuyển quyền sử dụng đất từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất sử dụng lâu dài, ổn định.

Vấn đề này, ngày 11-3-2009, Sở Tài chính đã có công văn số 522/STC-QLGCS phúc đáp với nội dung không đồng ý với đề nghị của chủ đầu tư. Lý do, dự án này được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí bồi thường tại quyết định số 5272/QĐ-UB ngày 30-7-2004; Tại thời điểm phê duyệt, kinh phí bồi thường của dự án này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24-4-1998 của Chính phủ. Do đó, việc VCCT trích dẫn quy định của Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính phủ áp dụng cho dự án đã phê duyệt tại thời điểm 30-7-2004 (trước khi Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực) là không phù hợp trong việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, Sở Tài chính đề nghị VCCT nộp số tiền bồi thường đất công thổ và kinh phí 20% đóng góp xây dựng khu tái định cư vào ngân sách chậm nhất ngày 31-5-2009. Quá thời hạn nêu trên, Sở Tài chính sẽ kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét thu hồi lại phần diện tích đất tương ứng với khoản tiền chủ đầu tư không nộp. Tuy nhiên, cho đến nay VCCT vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính này.

Tại báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng thuộc dự án cụm du lịch Núi Lớn, Núi Nhỏ và cáp treo Vũng Tàu ngày 5-3-2012 của Đoàn thanh tra tỉnh (đoàn thanh tra được thành lập theo quyết định thanh tra số 2387/QĐ-UBND ngày 25-10-2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Trưởng đoàn thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh có các biện pháp xử lý như sau: Ban hành quyết định thu nợ số tiền 2,7 tỷ đồng do Công ty CP du lịch Núi Lớn-Núi Nhỏ và Cáp treo Vũng Tàu cố tình không chấp hành nghĩa vụ nộp số tiền thuê đất đối với diện tích 2.636m2 và số tiền hơn 48 tỷ đồng do VCCT không thực hiện việc bồi thường đất công thổ và kinh phí 20% đóng góp xây dựng khu tái định cư vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước tỉnh; Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục thuế TP.Vũng Tàu tính tiền phạt do chậm nộp tiền thuê đất đối với diện tích 2.636m2 và áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm thu đúng, thu kịp thời số tiền thuê đất hơn 3,7 tỷ đồng của diện tích hơn 62.000m2 đối với Công ty CP Du lịch Cáp treo – Núi Lớn – Núi Nhỏ Vũng Tàu.

Điều tra của nhóm phóng viên KINH TẾ

Bài 4: Khẳng định các sai phạm tại VCCT của các cơ quan quản lý Nhà nước.

;
.