Quy định mới về cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải

Thứ Hai, 12/02/2024, 16:28 [GMT+7]
In bài này
.

Bộ GT-VT vừa ban hành Thông tư 54/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2016 quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.

Theo quy định mới, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cấp cho hoa tiêu hàng hải có thời hạn sử dụng là 5 năm, kể từ ngày cấp. Giấy chứng nhận này cấp cho thuyền trưởng tự dẫn tàu có thời hạn sử dụng là 2 năm.

Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải cấp cho hoa tiêu hàng hải có thời hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày cấp. Trường hợp giấy chứng nhận được cấp lại do bị mất, hỏng hoặc thay đổi thông tin thì thời hạn sử dụng của giấy tương ứng với thời hạn còn lại của giấy đề nghị cấp lại.

Theo quy định mới, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cấp cho hoa tiêu hàng hải có thời hạn sử dụng là 5 năm, kể từ ngày cấp
Theo quy định mới, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cấp cho hoa tiêu hàng hải có thời hạn sử dụng là 5 năm, kể từ ngày cấp

Thông tư mới cũng quy định, hoa tiêu được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải hạng Ba được phép dẫn các loại tàu biển có tổng dung tích đến 5.000 GT và có chiều dài tối đa đến 115m.

Theo đó, công dân Việt Nam có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp được miễn giảm những nội dung đã được đào tạo tại nước ngoài tương ứng với nội dung chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải do Bộ trưởng Bộ GT-VT quy định. Tổng số nội dung được miễn giảm không vượt quá 50% tổng khối lượng chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải…

Thông tư mới cũng bổ sung nhiều quy định nhằm đáp ứng xu hướng đào tạo hoa tiêu của các tổ chức nước ngoài, cũng như xu hướng số hóa thủ tục hành chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2024.

Tin, ảnh: THANH NGA

 

;
.