Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của hàng hải

Thứ Ba, 09/05/2023, 19:22 [GMT+7]
In bài này
.

Từ ngày 9-11/5, Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Hội nghị Nhóm Công tác vận tải hàng hải ASEAN lần thứ 44 (MTWG 44) tại Đà Nẵng.

Hội nghị tập trung thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng của ngành hàng hải như: các biện pháp liên quan đến giao thông hàng hải theo kế hoạch Chiến lược Kuala Lumpur 2021-2026; hiện thực hóa thị trường vận tải biển thống nhất ASEAN thông qua việc thực hiện các chiến lược và biện pháp đã được thống nhất.

Cùng đó, các chuyên gia cũng bàn luận về vấn đề xây dựng các sáng kiến và khuyến nghị chính sách cần thiết để phát triển logistics vận tải biển chiến lược giữa ASEAN và các đối tác đối thoại; tăng cường hợp tác khu vực trong việc cải thiện an toàn giao thông; các sáng kiến giao thông hàng hải nhằm ứng phó với đại dịch, khủng hoảng COVID-19; hợp tác khu vực ASEAN về quản lý chất thải tàu biển; tiến độ thực hiện các công việc của Nhóm công tác giai đoạn 2022-2023; hợp tác ASEAN với các đối tác khu vực tư nhân (Hiệp hội cảng biển, chủ tàu) và đối tác đối thoại khu vực; vận tải hàng hải mới và các vấn đề khẩn cấp…

 THANH NGA

 
;
.