Ký kết hợp đồng EPCI dự án phát triển mỏ Đại Hùng Pha 3, Lô 05.1a

Thứ Năm, 24/11/2022, 18:56 [GMT+7]
In bài này
.

Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC) thuộc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro vừa ký kết hợp đồng EPCI dự án phát triển mỏ Đại Hùng Pha 3, Lô 05.1a. Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (Xí nghiệp Xây lắp) là đơn vị được Vietsovpetro giao thực hiện dự án.

Hợp đồng EPCI (tư vấn, thiết kế - mua sắm thiết bị - xây dựng, vận chuyển, lắp đặt) cho dự án phát triển Đại Hùng Pha 3, lô 05.1a là dự án quan trọng của tổng thầu PVEP và PVEP POC, không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, kỹ thuật, mà còn có ý nghĩa chính trị xã hội. Với những khó khăn như: địa lý xa bờ có mực nước sâu, ảnh hưởng từ yếu tố khí tượng hải văn, trong điều kiện kỹ thuật có nhiều giao diện, phạm vi công việc phức tạp từ phát triển EPCI cho giàn wellhead, cùng với lắp đặt đầu nối hệ thống ống dẫn dầu dạng cứng và mềm đến việc hoán cải giàn HD01 hiện hữu. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Vietsovpetro với sự hỗ trợ tích cực hiệu quả của chủ đầu tư, biện pháp quản lý và tổ chức sản xuất khoa học, đơn vị tin tưởng dự án sẽ thành công trên tất cả các tiêu chí an toàn, chất lượng, tiến độ và tiết kiệm chi phí.

Theo PVEP, đây không chỉ là hợp đồng để triển khai xây lắp một giàn wellhead thông thường mà đối với dự án wellhead, giếng khoan sẽ làm gia tăng sản lượng thu hồi cả một vùng mỏ đã được khai thác hơn 20 năm; là nơi mà PVEP đã dự kiến khoan 1-2 giếng thăm dò thử nghiệm từ đây để đưa ra những khối xung quanh và vươn tiếp ra giàn wellhead khác.

PHAN HÀ

;
.