123
Vietsovpetro phấn đấu khai thác 2,9 triệu tấn dầu/condensate - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Vietsovpetro phấn đấu khai thác 2,9 triệu tấn dầu/condensate

Chủ Nhật, 19/12/2021, 19:20 [GMT+7]
In bài này
.

Sau 10 ngày làm việc, Hội đồng Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro lần thứ 54 đã thống nhất đề ra các chỉ tiêu năm 2022 khai thác 2,9 triệu tấn dầu/ condensate; 65,4 triệu m3 khí.

Trong công tác tìm kiếm thăm dò, bảo đảm số mét khoan trong khoan thăm dò là 30.850m tại Lô 09-1, kết thúc khoan và thử vỉa 7 giếng tìm kiếm thăm dò; gia tăng trữ lượng thu hồi dự kiến đạt 2.800 ngàn tấn. Ngoài ra, sẽ khoan và thử vỉa giếng SV-2Х-ST tại Lô 16-1/15.

Về khoan khai thác, nhằm duy trì mức sản lượng khai thác tại Lô 09-1, bảo đảm số mét khoan đạt 69.730m và đưa vào khai thác 14 giếng mới. Tại Lô 09-3/12, sau khi khi lắp đặt giàn BK thứ hai CTC-2, thực hiện khoan các giếng khai thác với tổng số mét khoan là 11.320m và đưa vào khai thác 2 giếng mới.

Năm 2021, Vietsovpetro phải đối mặt với nhiều khó khăn do sản lượng khai thác tiếp tục suy giảm, giá dầu biến động không ổn định… Tuy nhiên, với sự nỗ lực của 2 phía, vào ngày 12/12 vừa qua, Vietsovpetro đã hoàn thành kế hoạch khai thác dầu/condensate tại Lô 09-1 là 2,865 triệu tấn, sản lượng khai thác dầu cả năm 2021 đạt 3,023 triệu tấn (105,5% kế hoạch). Sản lượng khai thác khí thiên nhiên đạt 79,6 triệu m3 (109,1 % kế hoạch).

Doanh thu bán dầu, khí và condensate 1,607 tỷ USD (đạt 149% kế hoạch); tổng nộp NSNN Việt Nam và lợi nhuận hai phía đạt 1,019 tỷ USD. Riêng lợi nhuận hai phía ở mức 270,51 triệu USD (172% kế hoạch).

PHAN HÀ

;
.