123
Nhiều DN dầu khí chia cổ tức ở mức cao - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Nhiều DN dầu khí chia cổ tức ở mức cao

Chủ Nhật, 17/10/2021, 18:58 [GMT+7]
In bài này
.

Từ nay đến hết tháng 11/2021, một số DN dầu khí thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020  cho cổ đông. Nhìn chung,  trong vài năm gần đây, mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá dầu suy giảm và dịch bệnh COVID-19, nhưng các DN dầu khí đã chi mức chia cổ khá cao.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) là một trong những đơn vị chia cổ tức cao với tỷ lệ 30% vốn điều lệ.Trong ảnh: Người lao động PV GAS tham gia hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí.
Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) là một trong những đơn vị chia cổ tức cao với tỷ lệ 30% vốn điều lệ.Trong ảnh: Người lao động PV GAS tham gia hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí.

Công ty CP CNG Việt Nam (mã chứng khoán: CNG) sẽ thanh toán cổ tức cho cổ đông trong vài ngày tới với tỷ lệ 20%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Như vậy, với 27 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CNG sẽ chi 54 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (mã chứng khoán: POS) thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 15%, tương đương 1 cổ phiếu được trả 1.500 đồng. Thời gian thanh toán là 25/10. Với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, POS sẽ chi 60 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã chứng khoán: PVS) và Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific, mã chứng khoán: PVP) cũng sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông lần lượt vào cuối tháng 10 và đầu tháng  11 tới, tỷ lệ trả cổ tức là 10% vốn điều lệ, tương đương 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng.

Đầu tháng 10/2021, Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D, mã chứng khoán: PGD) cũng thanh toán cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trả cổ tức là 20%/vốn điều lệ, tương đương 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.

Trước đó, một số DN dầu khí cũng đã thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông với mức khá cao (với tỷ lệ trả cổ tức từ 10-30% vốn điều lệ).

Tin,  ảnh: PHAN HÀ

;
.