Sở TN-MT cung cấp 4 nhóm TTHC về lĩnh vực môi trường qua dịch vụ công trực tuyến

Thứ Tư, 03/08/2022, 19:24 [GMT+7]
In bài này
.

Sở TN-MT vừa ban hành Công văn số 4961/STNMT-CCBVMT về việc thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực môi trường qua dịch vụ công trực tuyến.

Theo lãnh đạo Sở TN-MT, từ ngày 15/6/2022, UBND tỉnh ủy quyền cho Sở TN-MT thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn về bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (trừ các dự án đầu tư trong các KCN). Cụ thể, có 4 nhóm TTHC sau: Tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định, kiểm tra, cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường; thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; tiếp nhận và trả lời chủ dự án đầu tư bằng văn bản về nội dung được tham vấn trong thời hạn quy định những trường hợp thuộc trách nhiệm trả lời tham vấn của UBND tỉnh trong đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Đến nay, tất cả các TTHC trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN-MT nêu trên đã cung ứng dịch vụ công mức độ 4, được  thực hiện theo hình thực trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/. Sở TN-MT đề nghị các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC trong lĩnh vực môi trường thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

LINH ĐAN

 
;
.