Năm 2030, chấm dứt sử dụng hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản

Chủ Nhật, 07/08/2022, 19:57 [GMT+7]
In bài này
.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 911/QĐ-TTg phê duyệt đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030.

Phấn đấu đến năm 2030 sẽ chấm dứt sử dụng hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản. Trong ảnh: Thu hoạch tôm công nghệ cao tại xã An Ngãi (huyện Long Điền).
Phấn đấu đến năm 2030 sẽ chấm dứt sử dụng hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản. Trong ảnh: Thu hoạch tôm công nghệ cao tại xã An Ngãi (huyện Long Điền).

Theo đó, đề án đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 sẽ chấm dứt việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm đa dạng sinh học. Nguồn ô nhiễm, chất thải từ các hoạt động thủy sản được điều tra, đánh giá, quản lý và kiểm soát.

Mạng lưới, hoạt động quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành thủy sản (quan trắc: đất, nước, trầm tích) được triển khai hiệu quả. Hoạt động bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống các loài thủy sinh, phục hồi hệ sinh thái quan trọng đối với nguồn lợi thủy sản (rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, rạn san hô...) được triển khai hiệu quả, góp phần ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học.

Ngoài ra, đề án cũng đặt mục tiêu xây dựng và ban hành ít nhất 2 kế hoạch hành động bảo tồn, bảo vệ và tái tạo một số loài thủy sản ưu tiên bảo vệ; góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Đồng thời, duy trì mức tăng hàng năm 8% diện tích nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt và bền vững...

Tin, ảnh: KIM HỒNG

 
;
.