NGÀNH TƯ PHÁP

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành

Thứ Ba, 19/07/2022, 18:54 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 19/7, ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh BR-VT.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh BR-VT.

Ông Phạm Quốc Đăng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan nội chính dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh BR-VT. 

Báo cáo tại hội nghị, Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, 6 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 94 nhiệm vụ, đã hoàn thành 63 nhiệm vụ. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2021 tiếp tục duy trì nhóm dẫn đầu trong số các bộ, ngành được đánh giá.

Đồng thời, các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 255 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), các địa phương ban hành 1.501 VBQPPL cấp tỉnh. Các Sở Tư pháp thẩm định 142 đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND và 2.218 dự thảo VBQPPL.

Tại BR-VT, Sở Tư pháp tham gia thẩm định 34 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh soạn thảo. Tham gia góp ý 73 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành ở Trung ương và các sở, ban, ngành gửi đến. Thực hiện rà soát 13 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành.

Kết luận hội nghị, ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo, trong 6 tháng cuối năm, ngành tư pháp tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của năm 2022. Cụ thể hóa những định hướng, chủ trương của Đảng, các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ  liên quan đến các lĩnh vực công tác của bộ, ngành tư pháp. Triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Luật Thi hành án dân sự (THADS) và tiếp tục hoàn thiện pháp luật về THADS và các quy định có liên quan để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi,… ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành triển khai thực hiện các kế hoạch công tác. Kịp thời chia sẻ cách làm hay, hiệu quả trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao.

MẠNH QUÂN

;
.