123
Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước

Thứ Ba, 17/08/2021, 22:54 [GMT+7]
In bài này
.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có công văn hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Theo hướng dẫn, nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; làm rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cấp ngành và người dân trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước được nêu trong nghị quyết của Đảng qua các nhiệm kỳ. Tuyên truyền chủ trương, chính sách của tỉnh về bảo vệ môi trường, trọng tâm là mục tiêu tổng quát, 5 chỉ tiêu chủ yếu về môi trường giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;...

Các cơ quan báo, đài bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mở các chuyên mục, chuyên trang, các diễn đàn để thông tin, tuyên truyền sâu sắc, sinh động về đề tài môi trường. Đồng thời, tăng cường tuyến tin, bài biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động bảo vệ môi trường gắn với việc đấu tranh, phản bác các thông tin quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động, cản trở việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; bảo vệ môi trường, chống phá Đảng, Nhà nước.

NHUNG HOA

;
.