8/30 cơ quan, đơn vị sử dụng chữ ký số/chứng thư số

Thứ Tư, 07/10/2015, 07:20 [GMT+7]
In bài này
.

Theo thống kê của Sở TT-TT, đến nay Sở đã cấp được 138 chữ ký số/chứng thư số (CKS/CTS) cho cá nhân lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và 30 CKS/CTS cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh nhưng chỉ có 8/30 cơ quan, đơn vị đã sử dụng CKS/CTS của lãnh đạo và CKS/CTS đại diện cho cơ quan, tổ chức (gồm các Sở: Công thương; TT-TT; Nội vụ; Ngoại vụ; GD-ĐT; KH-CN; Ban QLCKCN; VHTT-DL).

SƠN QUỲNH

;
.