Lựa chọn nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình nhưng phải đúng người

Thứ Ba, 09/07/2024, 16:46 [GMT+7]
In bài này
.

Đây là yêu cầu cũng là chỉ đạo của ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, sáng 9/7.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ông Lương Cường yêu cầu triển khai thực hiện Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân.

Trong đó, đối với Quy định số 144, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quy định, nắm chắc, hiểu sâu quy định; chú trọng vai trò, trách nhiệm của chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện quy định. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa” theo chuẩn mực đạo đức cách mạng.

Đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân nhận thức rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, toàn diện; tích cực tham gia giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng; đấu tranh loại bỏ các quan điểm, hành vi trái đạo đức cách mạng, đạo đức cộng sản.

Với Chỉ thị số 35, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số vấn đề như: từng địa phương, đơn vị các cấp, tổ chức cần lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội, đảm bảo cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, hiểu đúng, thực hiện nghiêm túc chỉ thị. Lãnh đạo chuẩn bị tốt dự thảo văn kiện; tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp dự thảo văn kiện đại hội cấp mình và cấp trên…

Khẩn trương thành lập các tiểu ban
phục vụ Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Phát biểu ngay sau hội nghị toàn quốc, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy sớm tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 và các hướng dẫn thực hiện; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Quy định 144 và văn bản hướng dẫn thực hiện.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng khẩn trương thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030, chọn chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2025 - 2030…

Công tác nhân sự cần đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng; đồng thời, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định. Quá trình thực hiện cần làm đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác lựa chọn, giới thiệu và bầu cử cấp ủy các cấp.

Công tác nhân sự phải chú ý tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng; trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu hạ thấp tiêu chuẩn.

“Lựa chọn nhân sự phải chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình nhưng phải đúng người, trúng người, trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Theo ông Lương Cường, những người được giới thiệu vào cấp ủy khóa mới phải có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức lối sống gương mẫu, trong sáng; năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tín nhiệm.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU

;
.