NGÀY 9/10

Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ Sáu, 07/10/2022, 21:52 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 9/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ khai mạc tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Tham dự Đại hội có 200 đại biểu, đại diện cho 46.756 ĐVTN trên địa bàn tỉnh.

Theo chương trình, Đại hội diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội diễn ra nhiều nội dung quan trọng như: bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế Đại hội; nghe tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; thảo luận các chuyên đề Đại hội; thảo luận, góp ý văn kiện Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ VII, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Ngày 10/10, Đại hội tiếp tục diễn ra với các nội dung như: nghe báo cáo tóm tắt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027; báo cáo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2022-2027 và ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và bế mạc.

NGỌC BÍCH

;
.