123
Không "đẻ" ra vướng mắc mới, chống cài cắm lợi ích - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
SỬA LUẬT ĐẤT ĐAI

Không "đẻ" ra vướng mắc mới, chống cài cắm lợi ích

Thứ Năm, 22/09/2022, 18:09 [GMT+7]
In bài này
.

Tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật, sáng 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 240 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều; sửa đổi, bổ sung 156 điều; bổ sung mới 36 điều và bãi bỏ 8 điều.

Dự thảo Luật đã thể chế các định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội. Đặc biệt, dự thảo Luật đã thể chế hóa 3 mục tiêu tổng quát, 6 mục tiêu cụ thể, 6 nhóm giải pháp và 8 nhóm chính sách lớn tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển.

Chỉ cụ thể hóa những gì đủ chín, đủ rõ

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định dự án Luật Đất đai là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ này.

Quá trình xây dựng, kết quả cuối cùng của dự án Luật này là ví dụ sinh động nhất để đánh giá năng lực xây dựng pháp luật của các cơ quan Chính phủ, Quốc hội và cơ quan hữu quan; thể hiện năng lực thể chế hóa chủ trương của Đảng vào chính sách, pháp luật của Nhà nước; năng lực kiến tạo phát triển, tháo gỡ vướng mắc khó khăn trước đây, không “đẻ” ra khó khăn, vướng mắc mới; công khai, minh bạch, chống tiêu cực, cài cắm lợi ích trong quá trình xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh dự án Luật chỉ cụ thể hóa những gì đủ chín, đủ rõ và đã có quyết sách của Trung ương; còn cái nào chưa đủ độ chín và chưa có trong nghị quyết thì không đưa vào.

Việc xây dựng Luật này phải bảo đảm nguyên tắc nhất quán trên cơ sở kế thừa các quy định mang tính chất ổn định của pháp luật đất đai qua các thời kỳ, đã được thực tiễn chứng minh là đúng, vận hành thông suốt và được Trung ương khẳng định lại là đúng.

Sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm khắc phục các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, nhưng phải đảm bảo tính tổng thể, chiến lược lâu dài, tuyệt đối tránh hợp thức hóa những vi phạm hiện nay.

Cơ quan soạn thảo cần đánh giá kỹ lưỡng, trên tinh thần lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của từng chủ thể, DN, người dân.

Luật hóa tối đa các quy định

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đánh giá cao quá trình chuẩn bị hồ sơ, dự án Luật của Chính phủ, nhất là Bộ TN-MT, với tư cách là cơ quan chủ trì soạn thảo; đồng thời đánh giá cao báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khá kỹ lưỡng.

Thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật Đất đai, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nêu rõ đây là vấn đề được người dân, xã hội mong đợi.

Góp ý về các nội dung cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị rà soát các luật liên quan đến Luật Đất đai và việc xử lý trong trường hợp có sự khác nhau giữa Luật Đất đai với luật khác, xác định thứ tự ưu tiên, nguyên tắc áp dụng pháp luật như thế nào để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Dự thảo Luật có đến 80/240 điều có quy định giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị xem xét luật hóa tối đa các quy định và giảm bớt các điều giao Chính phủ hướng dẫn để đảm bảo tính cụ thể, tính minh bạch của Luật.

Nêu rõ thu hồi đất là một chế định quan trọng trong Luật Đất đai, bà Lê Thị Nga cho rằng cần quy định chặt chẽ nội dung này; trong đó lưu ý nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể, tiêu chí cụ thể việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo đúng yêu cầu của Nghị quyết 18-NQ/TW; rà soát kỹ lưỡng các trường hợp thu hồi đất để đảm bảo tính chính xác, phù hợp, tránh việc lạm dụng trong thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cũng đề nghị cân nhắc lại quy định Nhà nước thu hồi đất đối với dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại. Trường hợp này phải áp dụng cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và DN theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết 18-NQ/TW. Nghị quyết 18-NQ/TW quy định tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và DN trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng quy định về thu hồi đất chưa cụ thể hóa được tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, cơ bản kế thừa Luật hiện hành, vẫn theo hướng liệt kê mà chưa thể chế hóa được mục đích, điều kiện, tiêu chí cụ thể thu hồi như Nghị quyết yêu cầu. Do đó, ban soạn thảo cần rà soát, đánh giá kỹ hơn.

PHAN PHƯƠNG

;
.