123
40 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 4 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

40 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 4

Thứ Ba, 23/11/2021, 22:16 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 23/11, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Côn Đảo khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021 cho 40 học viên là cán bộ, đảng viên, CCVC thuộc các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng từ ngày 23/11 đến ngày 26/11, các học viên được học tập, quán triệt các chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Anh ninh; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Dân quân tự vệ; Luật biên giới quốc gia; Luật Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên...

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021.

MẠNH CƯỜNG

;
.