123
Văn hóa và xã hội có tính tương hỗ và liên thông - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

Văn hóa và xã hội có tính tương hỗ và liên thông

Thứ Năm, 22/04/2021, 19:45 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 22/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Ủy ban được giao phụ trách hai lĩnh vực, hai đối tượng chính (thanh niên và trẻ em), 12 ngành và các dự án khác do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao. Cụ thể, lĩnh vực văn hóa - thông tin gồm: văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin - truyền thông, xuất bản, tín ngưỡng-tôn giáo; lĩnh vực giáo dục, đào tạo, gồm: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học-sau đại học.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về các nội dung như: công tác xây dựng pháp luật; về dự án Luật Điện ảnh; số hóa kho phim; về việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên; cơ chế về thực hiện sáng kiến pháp luật; cơ chế phát huy sự sáng tạo, chủ động, trí tuệ tập thể của Thường trực Ủy ban; sự cần thiết tổ chức các diễn đàn văn hóa hằng năm; tái cơ cấu ngành du lịch trong bối cảnh đại dịch COVID-19; cơ chế sử dụng chuyên gia; công tác giám sát, giải trình…

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, qua nghiên cứu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả công tác mà Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã đạt được. Tuy lĩnh vực phụ trách rất rộng, khó và phức tạp nhưng Ủy ban hoạt động rất hiệu quả, đóng góp vào thành tựu chung của Quốc hội khóa XIV, đặc biệt là mảng xây dựng pháp luật, trong đó có Luật Giáo dục năm 2019 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng Ủy ban cũng đã thực hiện tốt việc tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo tương đối thường xuyên, điển hình như như các diễn đàn về giáo dục. Ủy ban đã phát huy được tinh thần đoàn kết, nhất trí, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên.

Theo Chủ tịch Quốc hội, vấn đề văn hóa và xã hội có tính tương hỗ và liên thông với nhau rất gần gũi. Văn hóa có tính bao trùm, lĩnh vực nào và ngành nào cũng gắn với văn hóa. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội mong Ủy ban phát huy hơn nữa vai trò, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

HOÀNG HOA

 
;
.