123
Cấp phát 308 chữ ký số - chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Cấp phát 308 chữ ký số - chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị

Thứ Tư, 14/08/2019, 20:03 [GMT+7]
In bài này
.

Sở TT-TT cho biết, thời gian qua Sở đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp, phát 878 chữ ký số - chứng thư số cho cá nhân và 308 chữ ký số - chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo, cấp hơn 8.000 hộp thư điện tử công vụ phục vụ trao đổi thông tin, tài liệu, các công việc khác có liên quan. Tính đến nay, cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử công vụ đạt tỷ lệ 80%. Các trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan hoạt động công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ 100%.

Ngoài ra, hệ thống mạng LAN (mạng nội bộ), mạng WAN (mạng diện rộng) sử dụng đường truyền số liệu chuyên dùng kết nối đến các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn. Hệ thống này cơ bản bảo đảm an toàn, bảo mật trong việc truyền dữ liệu, sử dụng phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

QUANG VŨ

;
.