TP. VŨNG TÀU:

Lựa chọn giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm

Thứ Ba, 10/12/2013, 06:07 [GMT+7]
In bài này
.

Năm 2013, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trên địa bàn TP. Vũng Tàu đã đạt được những kết quả nhất định trong giải quyết một số vấn đề nổi cộm, bức xúc.

Phường 9 là một trong những địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4. Trong ảnh: Cán bộ Bộ phận một cửa UBND phường 9 (TP. Vũng Tàu) hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính.
Phường 9 là một trong những địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4. Trong ảnh: Cán bộ Bộ phận một cửa UBND phường 9 (TP. Vũng Tàu) hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính.

Ông Bùi Thanh Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu cho biết, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03, các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy Vũng Tàu luôn kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong đó, đã chú trọng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả nhất định trong giải quyết một số vấn đề nổi cộm, bức xúc. Chẳng hạn, trong lĩnh vực quản lý đất đai và xây dựng đã bước đầu ngăn chặn và kiềm chế tình trạng vi phạm, không để phát sinh thêm. Các đơn vị chức năng của thành phố đã rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, các đồ án quy hoạch trên địa bàn và kiến nghị cấp trên thu hồi những dự án không có tính khả thi, điều chỉnh những đồ án, quy hoạch chưa hợp lý.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các phòng, ban, ngành thành phố và các phường, xã đã xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị 03 trong ngành, địa phương, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ vào các chương trình, phong trào thi đua của cơ quan. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề được dư luận quan tâm để tập trung chỉ đạo xử lý, khắc phục. “Quá trình thực hiện phong trào thi đua làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những cách làm hay, mô hình thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị” - ông Huỳnh Minh Quới, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nói thêm.

Theo ông Bùi Thanh Nghĩa, sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 03, các cấp ủy đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị đều nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay mà trọng tâm là đẩy mạnh việc làm theo; tiếp tục tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố. Một số cấp ủy đảng đã chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để chỉ đạo xử lý, từ đó tạo dư luận tốt và niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. “Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện trong toàn Đảng bộ thành phố, bước đầu đã tác động tích cực đến cán bộ, đảng viên, công chức về thực hành tiết kiệm, ý thức tu dưỡng đạo đức, lối sống, rèn luyện tác phong làm việc sâu sát, gần gũi, lắng nghe cơ sở, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền” - ông Bùi Thanh Nghĩa nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN ĐỨC

;
.