TP. VŨNG TÀU:

166 đoàn viên được kết nạp Đảng

Thứ Ba, 03/12/2013, 05:58 [GMT+7]
In bài này
.

Theo báo cáo của Thành Đoàn Vũng Tàu, năm 2013, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Vũng Tàu đã chủ động lựa chọn và giới thiệu 168 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp; qua đó, đã có 166 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Tính đến cuối tháng 11-2013, TP. Vũng Tàu có 334 đảng viên đang sinh hoạt Đoàn.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã tổ chức và phối hợp tổ chức 19 lớp với gần 9.000 lượt đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng. Đồng thời, tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, làm việc với Đoàn cấp trên để đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

NGỌC NGUYỄN

;
.