Quan tâm giải quyết các thủ tục hành chính đúng hạn cho các nhà đầu tư

Thứ Năm, 05/12/2013, 06:22 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định quy định thủ tục đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT), bao gồm trình tự và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) đối với các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài tại các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng bao gồm các sở, ban, ngành trực tiếp giải quyết các TTHC; các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh tại các KCN, CCN chuyên sâu lĩnh vực CNHT; các chủ đầu tư hạ tầng KCN, CCN chuyên sâu. Các TTHC trong lĩnh vực CNHT tại tỉnh được thực hiện theo mô hình một cửa, một cửa liên thông, một đầu mối để giải quyết đúng hạn cho nhà đầu tư. Cơ quan đầu mối giải quyết TTHC là Sở KHĐT (dự án đầu tư trong CCN) hoặc Ban quản lý các KCN (dự án đầu tư trong KCN). Cơ quan đầu mối có trách nhiệm phối hợp, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện giải quyết TTHC theo thẩm quyền và trả kết quả đúng thời gian quy định. Các thủ tục khác mang tính chất dịch vụ hỗ trợ như: Thủ tục về xuất nhập cảnh, đăng ký tạm trú cho người lao động nước ngoài…, các cơ quan có liên quan hỗ trợ bộ phận hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện trong thời gian sớm nhất…

THẢO PHƯƠNG

;
.