123
Tôi sẽ trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Ứng cử viên Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh:

Tôi sẽ trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân

Thứ Ba, 08/05/2007, 07:56 [GMT+7]
In bài này
.

Được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm và được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các bước hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII, với tôi đây là một vinh dự lớn; đồng thời tôi cũng xác định rõ trách nhiệm của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XII. Chương trình hành động của tôi tập trung vào 3 nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thực hiện trách nhiệm chung của Quốc hội:

Theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, thì Quốc hội có 3 nhiệm vụ lớn: Lập hiến - lập pháp; Quyết định những vấn đề lớn của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Chương trình hành động của tôi sẽ bám sát vào thực hiện các nhiệm vụ trên của Quốc hội với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Trong đó, một số vấn đề mà tôi sẽ đặc biệt quan tâm khi thực hiện nhiệm vụ của mình là: Tham gia xây dựng pháp luật gắn với thực tiễn để pháp luật sớm đi vào cuộc sống, hạn chế tình trạng luật chờ các văn bản hướng dẫn; Đầu tư suy nghĩ và tham gia đóng góp ý kiến giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay từ góc độ chính sách đến công tác giám sát thực hiện như: Các vấn đề liên quan đến đất đai (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch treo, đền bù giải tỏa, giải quyết khiếu nại, tố cáo…) làm sao bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của công dân; vấn đề phát triển nông nghiệp và nông thôn, nâng cao đời sống người nông dân, xóa đói, giảm nghèo; Cải cách hành chính; Giải quyết việc làm; Đấu tranh với các tệ nạn xã hội, trước hết là tệ tham nhũng, lãng phí, cửa quyền. Phát huy sức mạnh và sáng kiến của người dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đất nước; Đồng thời tăng cường và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát đặc biệt là những lĩnh vực mà người dân có nhiều bức xúc.

Thực hiện trách nhiệm tham gia vào việc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh:

Mục tiêu định hướng phát triển chung của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ IV đề ra là: “Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh công nghiệp, mạnh về kinh tế biển vào đầu thời kỳ 2010- 2015”. Đồng thời Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa X vừa bàn hành Nghị quyết về Chiến lược biển của nước ta đến năm 2020. Đây là chủ trương lớn của Đảng mà chắc rằng trong nhiệm kỳ Quốc hội tới đây sẽ có những bàn bạc, triển khai và quyết định cụ thể. Là người trực tiếp sinh sống và làm việc tại tỉnh, thông qua những ý kiến, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh, việc thực hiện chương trình hành động của tôi sẽ gắn nhiệm vụ thực hiện vai trò người đại biểu với việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh và phát huy lợi thế của từng địa phương trong tỉnh.

Tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng công tác Mặt trận nhằm thực hiện chương trình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

Với trách nhiệm công tác hiện nay là Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tôi cùng tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh sẽ tiếp tục tập trung triển khai nhiều hoạt động hướng mạnh công tác Mặt trận về cơ sở: Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với mục tiêu lấy sức mạnh đoàn kết cộng đồng mở rộng dân chủ trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống của nhận dân ngay từ địa bàn khu dân cư; Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và “Ngày vì người nghèo” do Mặt trận chủ trì và phối hợp thực hiện hướng tới mục tiêu xóa nhà tranh tre dột nát trong toàn tỉnh, đặc biệt là ở các huyện còn gặp nhiều khó khăn như: Xuyên Mộc, Châu Đức, Đất Đỏ, Long Điền…; Đề xuất các biện pháp và lộ trình tham gia có hiệu quả cùng Nhà nước giải quyết một trong những vấn đề bức xúc lớn hiện nay là xóa đói, giảm nghèo; Nâng cao và thực hiện có hiệu quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân.

Biện pháp thực hiện:

- Trước hết bản thân cần phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, thường xuyên trau dồi kiến thức, nghiên cứu những lĩnh vực được phân công; quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giữ gìn lối sống trong sạch, tuyệt đối không tham ô, tham nhũng; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội.

- Gắn bó chặt chẽ với nhân dân: Bản thân tôi có thuận lợi là đã được đào tạo ngành sư phạm, Cử nhân Luật, đồng thời nhiều năm làm công tác Mặt trận được gắn bó, được tiếp xúc trực tiếp với các tầng lớp nhân dân. Vì thế bên cạnh những kiến thức, phương pháp cơ bản về công tác pháp luật đã được đào tạo, tôi có nhiều điều kiện nắm được những nhu cầu, những bức xúc, những nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân để triển khai thực hiện các nội dung công tác trên. Trên cơ sở cương vị đang công tác và với vai trò của người đại biểu của dân, tôi sẽ tiếp tục phát huy điều kiện này để lắng nghe, chuyển tải cho được tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội, đồng thời tập hợp và tiếp thu những sáng kiến của chử tri, tích cực hoạt động với vai trò người đại biểu thông qua việc tham dự các kỳ họp, tham gia hoạt động chất vấn, giám sát với một tinh thần trách nhiệm cao và phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết những vấn đề vướng mắc.

Phương châm hoạt động của người cán bộ Mặt trận mà chúng tôi thực hiện là Trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân. Nếu được nhân dân tin tưởng bầu là đại biểu Quốc hội thì cá nhân tôi cũng sẽ lấy phương châm này để thực hiện nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân cũng là góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

 
TIN LIÊN QUAN
Tôi sẽ cố gắng hết mình để thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
Điều tôi quan tâm nhất là chăm sóc sức khỏe của nhân dân
Tôi sẽ luôn gần gũi lắng nghe ý kiến và những bức xúc từ người dân
Đóng góp những hiểu biết và kinh nghiệm của mình vào hoạt động lập pháp và giám sát của Quốc hội
Chú trọng cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân và các nhà đầu tư trong việc giải quyết hồ sơ
Tôi sẽ góp phần xây dựng, phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển
Tôi quan tâm nhất công cuộc đổi mới cải cách giáo dục
Thường xuyên tiếp xúc để nắm bắt, tham gia giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân
Quan tâm việc làm cho người lao động, gia đình chính sách

;
.