123
Chú trọng cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân và các nhà đầu tư trong việc giải quyết hồ sơ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Ứng cử viên Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy:

Chú trọng cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân và các nhà đầu tư trong việc giải quyết hồ sơ

Thứ Hai, 07/05/2007, 07:37 [GMT+7]
In bài này
.

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế – xã hội, nhất là về kinh tế biển. Tỉnh ta hiện đang là một trong những địa phương dẫn đầu về thu hút đầu tư trong và ngoài nước, có các ngành công nghiệp thế mạnh khá tập trung như dầu khí, điện, thép, phân bón…, có tiềm năng khá lớn về hải sản, du lịch, cảng… Liên tục trong những năm qua, nhờ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, các lĩnh vực kinh tế của tỉnh có mức tăng trưởng cao, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra hàng năm; lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều kết quả và tiến bộ đáng khích lệ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tồn tại không ít khó khăn: quá trình phát triển các khu công nghiệp và đô thị hóa nhanh, nên áp lực khá nặng về vấn đề giải phóng mặt bằng, vấn đề tái định cự; khai thác tài nguyên, đất đai để phục vụ sản xuất và xây dựng hạ tầng, ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều; vấn đề lao động, việc làm, nguồn nhân lực cho phát triển và hội nhập… đang đặt ra và đòi hỏi rất lớn đối với nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành địa phương trong việc phát triển bền vững nền kinh tế, xã hội; trong đó có vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu Quốc hội (QH) và Đoàn đại biểu QH khóa XII của tỉnh sắp tới.

Vì vậy, nếu được tín nhiệm bầu vào QH, tôi sẽ cố gắng vươn lên về mọi mặt để làm tròn chức năng nhiệm vụ là đại biểu của dân. Tôi luôn coi việc trao đổi ý kiến và lắng nghe dân là một nhiệm vụ thuộc tính của đại biểu QH. Từ đó chắt lọc ra những vấn đề cần phản ánh vào trong hoạt động của QH góp phần làm cho các nghị quyết sâu sắc và sâu sát hơn. Điều nữa là phải ra sức trau dồi đạo đức cách mạng, cái tâm phải sáng, không lợi dụng danh nghĩa quyền hạn, đặc quyền của Đại biểu QH cho việc riêng; không ngừng nâng cao năng lực của mình qua kỹ năng xử lý thông tin, biết tích lũy và xử lý thông tin đúng nội dung, đúng lúc…

Cùng với việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu QH trong cương vị là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, điều quan tâm ưu tiên hàng đầu của tôi chính là tạo đà tăng trưởng mạnh về kinh tế – xã hội; nâng cao mức sống, mức hưởng thụ văn hóa cho người dân, từ đó hạn chế tối đa tiêu cực trong xã hội. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong những năm tới cần phải tiếp tục phát triển kinh tế – xã hội với tốc độ cao và bền vững. Do đó điều tôi luôn tâm niệm là cố gắng hết mình, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức để cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV đã đề ra. Trong đó, nhiệm vụ được tôi đặc biệt quan tâm, là chú trọng thực hiện tốt cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân và các nhà đầu tư trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan đến cơ quan hành chính nhà nước, tránh phiền hà và bảo đảm quyền lợi của người dân; tận dụng khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao và vững chắc trong những năm tới; nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề kinh tế – xã hội của tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động nghèo, thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2010 cơ bản hoàn thành chương trình xóa nghèo theo chuẩn của tỉnh; quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định cuộc sống người dân ở các khu vực phải giải tỏa, thực hiện tốt nguyên tắc bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân và lợ ích của Nhà nước; tiếp tục tăng cường đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngăn chặn đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, củng cố bộ máy chính quyền, các tổ chức đoàn thể; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị, thực sự là công bộc của nhân dân.

 
TIN LIÊN QUAN
Tôi sẽ trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân
Tôi sẽ cố gắng hết mình để thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
Điều tôi quan tâm nhất là chăm sóc sức khỏe của nhân dân
Tôi sẽ luôn gần gũi lắng nghe ý kiến và những bức xúc từ người dân
Đóng góp những hiểu biết và kinh nghiệm của mình vào hoạt động lập pháp và giám sát của Quốc hội
Tôi sẽ góp phần xây dựng, phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển
Tôi quan tâm nhất công cuộc đổi mới cải cách giáo dục
Thường xuyên tiếp xúc để nắm bắt, tham gia giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân
Quan tâm việc làm cho người lao động, gia đình chính sách

;
.