123
THỊ XÃ BÀ RỊA: HƯỚNG TỚI MỘT ĐÔ THỊ - TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

THỊ XÃ BÀ RỊA: HƯỚNG TỚI MỘT ĐÔ THỊ - TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH

Thứ Tư, 26/10/2005, 08:52 [GMT+7]
In bài này
.
Trung tâm thương mại Bà Rịa

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, TX.Bà Rịa đã phát huy mọi nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác mọi tiềm năng để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Thị xã Bà Rịa cũng đã có những bước đột phá trong công tác qui hoạch và chỉnh trang đô thị, từng bước định hình vóc dáng cho một trung tâm hành chính của tỉnh trong tương lai.

PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC

Lợi thế lớn nhất của TX.Bà Rịa là nằm trên trục giao thông huyết mạch giữa 3 quốc lộ 51, 55 và 56, tạo nên đầu mối giao lưu thương mại của cả tỉnh. Tuy nhiên, ngoài lợi thế trên, so với các địa phương khác trong tỉnh, TX.Bà Rịa không có nhiều tiềm năng sẵn có để phát triển kinh tế. Đến năm 2000, mặc dù đã đi được một chặng đường gần 10 năm phát triển nhưng vẫn còn khá nhiều lĩnh vực cần nhưng chưa được đầu tư xây dựng. Việc chỉnh trang, qui hoạch đô thị TX.Bà Rịa bắt đầu vào giai đoạn khó khăn vì nhiều công trình đòi hỏi giải phóng mặt bằng lớn. Trong khi đó, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (được xác định là kinh tế mũi nhọn) vẫn còn yếu, sản phẩm xuất khẩu chưa có, hàng hóa phục vụ tại chỗ thì manh mún, không đủ sức cạnh tranh. Sản xuất nông nghiệp bấp bênh, thu nhập người nông dân chưa cao. Vì vậy, trong giai đoạn này, nhiệm vụ nặng nề nhất của TX.Bà Rịa là vừa xây dựng kinh tế, vừa từng bước đô thị hóa để trở thành Trung tâm hành chính tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần II đề ra.

Trước những khó khăn đó, Đảng bộ và nhân dân TX.Bà Rịa đã nỗ lực tận dụng và khai thác triệt để lợi thế, làm cơ sở tạo nên những bứt phá về mọi mặt. Một trong những nguồn lực được khơi dậy mạnh mẽ nhất là yếu tố con người. Nhân dân TX.Bà Rịa có truyền thống đoàn kết đấu tranh cách mạng, biết khắc phục khó khăn, tự chủ. Bất cứ việc gì cần huy động nguồn lực trong dân, người Bà Rịa đều không tiếc tiền của, công sức. Trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, Đảng bộ thị xã luôn tạo điều kiện phát huy hết vai trò làm chủ của nhân dân. Nhiều công trình hạ tầng cơ sở được xây dựng nhanh chóng nhờ có sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Xác định qui hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng là tiền đề cho phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền TX.Bà Rịa đã tiến hành qui hoạch tổng thể thị xã đến năm 2020. Trên cơ sở đó, hoàn thành 32 đồ án qui hoạch chi tiết, trong đó đã triển khai thực hiện 26 đồ án. 5 năm qua, thị xã đã đầu tư 1.382 tỷ đồng xây dựng 86 công trình giao thông và 90 công trình phục vụ phát triển kinh tế, xã hội khác. Hơn 20km đường nội thị và 100km đường hẻm, giao thông ngoại thị được nâng cấp và đầu tư mới với đầy đủ hệ thống cây xanh, chiếu sáng, vỉa hè, cấp thoát nước, góp phần cơ bản làm thay đổi diện mạo đô thị. Các công trình về điện, nước cũng được đầu tư cùng với quá trình chỉnh trang đô thị. Trong quá trình xây dựng, TX.Bà Rịa giải quyết tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng và bố trí chỗ ở ổn định cho dân. Trong 5 năm, thị xã đã thu hồi 456 ha đất, xây dựng khu dân cư Gò Cát (nay đã trở thành phường Long Tâm), 450 căn hộ chung cư H20, hạ tầng khu tái định cư Phước Nguyên, bố trí chỗ ở khang trang cho 997 hộ dân thuộc diện giải tỏa. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng, phát huy tinh thần dân chủ, thị xã đã giải tỏa được 10.000 ngôi mộ trong 7 nghĩa địa nằm trên nội ô thu hồi 15 ha đất xây dựng các công trình phúc lợi, tiết kiệm ngân sách hơn 20 tỷ đồng.

Trên địa bàn thị xã hiện có 21 nhà máy, xí nghiệp, hơn 750 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp với khoảng 6.000 lao động, đạt giá trị sản xuất bình quân 1.200 tỷ đồng, tăng 21%/năm. Thị xã đang xúc tiến hình thành 2 cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Long Hương và Long Toàn với tổng diện tích 135 ha. Ngành thương mại – dịch vụ với hơn 3.200 hộ kinh doanh đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm 22,3%. Trung tâm thương mại Bà Rịa được xây dựng hoàn chỉnh trở thành đầu mối giao lưu hàng hóa lớn nhất tỉnh, mang lại nguồn thu đáng kể cho địa phương. Các loại hình dịch vụ như: Bưu điện, vận tải cũng phát triển khá nhanh, mật độ sử dụng điện thoại đã tăng lên 13,5 máy/100 dân. Với hơn 5.400 ha đất nông nghiệp TX.Bà Rịa tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng dần tỷ trọng chăn nuôi. Trong 5 năm, thị xã đã xây dựng 12km kênh mương thủy lợi, 20 km kênh nội đồng và 100km đường giao thông nông thôn góp phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp lên 116 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với trước.

Tổng sản phẩm nội địa trong 5 năm qua liên tục tăng trưởng, đạt bình quân 19%/năm. Đời sống vật chất của người dân Bà Rịa chuyển biến rõ nét, thu nhập bình quân đầu người từ 200 USD/năm tăng lên 1.100 USD/năm.

CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO NHÂN DÂN

Là trung tâm hành chính, văn hóa của tỉnh trong tương lai, TX.Bà Rịa xác định bên cạnh việc thay đổi diện mạo đô thị là xây dựng nền tảng văn hóa và thiết lập trật tự xã hội ổn định. Thị xã đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cho hệ thống cơ sở vật chất phục vụ phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội. Hàng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp đạt hơn 98%. Công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân được chăm lo chu đáo. Hoạt động văn hóa, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", thị xã đã tổ chức nhiều hình thức văn hóa, văn nghệ khơi dậy truyền thống và bản sắc của quê hương Bà Rịa, vận động xây dựng 93,5% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 95,2% khu phố, ấp và 4 xã, phường văn hóa.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA THỊ XÃ BÀ RỊA TRONG GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

- Tốc độ tăng trưởng GDP trên địa bàn tăng bình quân 21,3%/năm
- Đến năm 2010: GDP bình quân đầu người đạt 2.957USD/ người/năm
- Tỷ lệ giảm hộ nghèo đạt 20%/năm, đến năm 2010: Không còn hộ nghèo (theo chuẩn mới).
- Đến năm 2010: 100% khu phố, ấp, 80% phường, xã và 97,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Mức hưởng thụ văn hóa đạt 40 lần/người/năm.
- Đến năm 2010: Hoàn thành phổ cập phổ thông trung học.
- Đến năm 2010: 95% chi, Đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, những vướng mắc cũng như bức xúc xã hội phát sinh là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, TX.Bà Rịa vẫn giữ vững được hệ thống chính trị và ổn định trật tự xã hội nhờ giải quyết tốt các vấn đề xã hội nói trên. Việc chăm lo đời sống của gần 5.000 gia đình chính sách, gia đình nghèo và đồng bào dân tộc được thực hiện thường xuyên và chu đáo. Đến nay, 100% gia đình chính sách và 6,6% gia đình dân tộc có mức sống khá. Thị xã là địa phương "về đích" đầu tiên trong phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương và điều đáng vui mừng nhất là đã xóa 100% hộ nghèo theo chuẩn cũ (150.000đ/người/tháng).

Bằng sự nỗ lực vượt lên những khó khăn ban đầu, trong chặng được 5 năm qua, thị xã Bà Rịa đã gặt hái được nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội. Đảng bộ và nhân dân thị xã đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Hai, được UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen và công nhận là lá cờ đầu trong phong trào thi đua của tỉnh 5 năm qua.

Bài, ảnh: Song An

;
.