123
TẬP TRUNG TRÍ TUỆ, NĂNG LỰC NÊU CAO TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN, THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

TẬP TRUNG TRÍ TUỆ, NĂNG LỰC NÊU CAO TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN, THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

Thứ Sáu, 21/05/2004, 08:50 [GMT+7]
In bài này
.

Ngay sau kỳ họp này, quyền lực Nhà nước ở địa phương của HĐND và UBND khóa IV sẽ được thực hiện. Mỗi đại biểu HĐND chịu trách nhiệm trước nhân nhân dân, cơ quan Nhà nước cùng cấp và cấp trên những vấn đề liên quan đến ý kiến và biểu quyết của mình để HĐND ra Nghị quyết tại các kỳ họp, đến việc thực thi quyền giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐND và việc tuân theo pháp luật của các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội và công dân.

Tại thời điểm này, toàn thể Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ, của HĐND tỉnh khoá III về “Mục tiêu nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2004”. Như báo cáo tình hình kinh tế - xã hội vừa nêu, đầu năm 2004, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đang gặp nhiều khó khăn do hậu quả của dịch cúm gia cầm, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ cho đời sống và sản xuất tăng cao, một số chính sách về giá đất, chính sách tái định cư có những thay đổi đã tác động mạnh đến đời sống xã hội, nhất là sản xuất kinh doanh tốc độ tăng trưởng bị chựng lại. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra trước HĐND và UBND trong những quý còn lại rất lớn, cần phải tập trung trí tuệ, năng lực và phối hợp mạnh mẽ hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và kiểm tra giám sát giữa cấp uỷ, HĐND, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc các cấp để giải quyết các vấn đề nói trên. Trước yêu cầu đó, cùng với ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại kỳ họp, tôi đề nghị HĐND sau kỳ họp này cần tập trung làm tốt các nội dung sau đây:

1 - Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 khoá III về mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2004. HĐND và các Ban của HĐND tỉnh khóa 4 có kế hoạch cụ thể thực hiện chức năng đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết, việc tuân theo pháp luật của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội và cộng đồng dân cư. Chú trọng đến những vấn đề nhạy cảm, có tác động quyết định đến việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã được đề ra cho năm 2004.

2 - Đại biểu HĐND tỉnh hầu hết là cán bộ công chức đương nhiệm, công việc rất nhiều song cần có kế hoạch, thời gian thích hợp để thực thi việc tiếp xúc cử tri và tham gia đầy đủ hoạt động giám sát của các Ban HĐND. Thực tế cho thấy làm tốt việc liên hệ chặt chẽ với cử tri và hoạt động giám sát giữa 2 kỳ họp thì đại biểu HĐND mới có những ý kiến, biểu quyết đúng đắn và phù hợp pháp luật trước các vấn đề do thực tiễn đặt ra để HĐND ra các quyết định sát thực. Tiếp tục nâng cao chất lượng chất vấn của đại biểu HĐND nhiệm kỳ này, góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khoá IX, Luật tổ chức HĐND và UBND mới sửa đổi về việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp.

3 - Trong dịp tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu HĐND vừa qua, UB MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổng hợp các ý kiến, góp ý của cử tri đến các đại các biểu đắc cử và HĐND nhiệm kỳ này, trong đó có nhiều ý kiến là những bức xúc cần được làm rõ hoặc được giải quyết, khắc phục. Vì vậy tôi đề nghị các đại biểu và các ban của HĐND thực hiện tốt quyên giám sát chất vấn các cơ quan liên quan về các vấn đề trên theo nhiệm vụ, chức năng của mình để kỳ họp tới có thê trả lời cho các cử tri nơi mình tiếp xúc.

;
.