130 tân binh tuyên thệ dưới Quân kỳ

Thứ Bảy, 24/05/2014, 06:50 [GMT+7]
In bài này
.

Hôm qua 23-5, tại Trung đoàn Minh Đạm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới đợt 1 năm 2014. Tại lễ bế giảng, 130 tân binh tham gia khóa huấn luyện đã tuyên thệ dưới Quân kỳ, với quyết tâm: “Tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội, an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong 3 tháng huấn luyện tại Trung đoàn Minh Đạm, 130 tân binh đã hoàn thành hơn 400 giờ huấn luyện, với các nội dung: kỹ thuật chiến đấu bộ binh, bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn, sử dụng thuốc nổ và đồ dùng gây nổ; chiến thuật, công sự ngụy trang; điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội ngũ; cách mắc tăng võng, đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm, băng bó cứu thương và huấn luyện các nội dung về kỹ thuật. Kết quả kiểm tra cuối khóa, có 100% chiến sĩ đạt yêu cầu.

GIAO XUÂN

;
.