ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN CHÍNH ĐẢNG:

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng trong Khối

Thứ Sáu, 21/02/2014, 06:24 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 20-2, Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014.

Năm 2013, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và hướng dẫn của các Ban thuộc Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy đến các tổ chức Đảng, đảng viên trong Đảng bộ. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở cơ sở đã cụ thể hơn, từng bước khắc phục tình trạng hình thức; tình hình khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” bước đầu có chuyển biến. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức Đảng, cấp ủy và đội ngũ đảng viên bảo đảm chất lượng; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực...

Ông Chu Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng trao giấy khen cho đại diện các tổ chức cơ sở Đảng đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013.
Ông Chu Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng trao giấy khen cho đại diện các tổ chức cơ sở Đảng đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013.

Năm 2014, Đảng bộ Khối tiếp tục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, học tập, phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương trong năm; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tuyên truyền Hiến pháp sửa đổi, các sự kiện quan trọng của đất nước theo hướng phù hợp, thiết thực, đi vào chiều sâu, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.

Tại hội nghị, đại diện một số chi, đảng bộ cơ sở đã trao đổi kinh nghiệm thực tế trong công tác xây dựng Đảng; việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4… tại đơn vị. Đảng bộ Khối đã trao giấy khen cho các tổ chức Đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2013.

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC

;
.