HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Chuyển biến cả trong ý thức và hành động

Thứ Tư, 01/01/2014, 06:21 [GMT+7]
In bài này
.

Năm 2013, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có nhiều kết quả tích cực. Trong ảnh: Cán bộ bộ phận một cửa UBND xã An Nhứt (huyện Long Điền) hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính.
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có nhiều kết quả tích cực. Trong ảnh: Cán bộ bộ phận một cửa UBND xã An Nhứt (huyện Long Điền) hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong hơn 2 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã dần đi vào nề nếp, có nhiều hình thức thực hiện sáng tạo, linh hoạt, gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể ở cơ sở, khắc phục dần bệnh hình thức. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt nhận thức ngày càng sâu sắc trách nhiệm gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện đạo đức, lối sống; trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong thực hiện các quy định, điều lệ của Đảng và nội quy, quy định của cơ quan; trong tác phong, quan hệ với quần chúng.

Qua việc thực hiện Chỉ thị 03, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được các đảng bộ, địa phương, đơn vị quan tâm giải quyết. Cụ thể, như TP. Vũng Tàu, huyện Tân Thành đã chỉ đạo rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, các đồ án quy hoạch và kiến nghị cấp trên thu hồi, hủy bỏ những dự án không khả thi; rà soát các chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư. Huyện Long Điền giải quyết tình trạng xây dựng, san lấp trái phép, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Châu Đức tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm…

Sau khi học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 về “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, các đảng bộ đã chỉ đạo rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức phù hợp với thực tiễn công việc, trách nhiệm được giao đối với đơn vị và cá nhân. Điển hình như: Thành ủy Vũng Tàu lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những hạn chế, yếu kém của tổ chức Đảng, của cơ quan, đơn vị qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 để xây dựng kế hoạch khắc phục, giải quyết dứt điểm theo quý. Huyện ủy Tân Thành ban hành 3 biểu mẫu hướng dẫn, gợi ý để tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ, đăng ký phấn đấu thực hiện, đồng thời ban hành mẫu đánh giá kết quả phấn đấu làm theo Bác chủ đề năm 2013. Huyện ủy Châu Đức chỉ đạo việc lập sổ “Nhật ký” làm theo Bác; hàng tuần, hàng tháng ghi lại những việc làm tốt của cán bộ, đảng viên để biểu dương kịp thời và khắc phục những việc chưa làm tốt…

Những thành quả bước đầu của việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Phát biểu tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần gương mẫu đi đầu trong “học tập” và “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác để thực sự là tấm gương cho quần chúng noi theo; kiên quyết khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI”.

Bài, ảnh: NGUYỄN ĐỨC

;
.