CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ:

Chú trọng việc "làm theo" Bác

Thứ Sáu, 10/01/2014, 06:12 [GMT+7]
In bài này
.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ năm 2011 đến nay, Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và phát triển đô thị (UDEC) đã triển khai các chuyên đề thiết thực, gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, trong đó đã chú trọng đến việc “làm theo” Bác.

Học tập và làm theo Bác, các đoàn viên, thanh niên Công ty UDEC thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên Công ty UDEC trao quà cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc.
Học tập và làm theo Bác, các đoàn viên, thanh niên Công ty UDEC thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên Công ty UDEC trao quà cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc.

Ông Trịnh Hàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty UDEC cho biết, sau khi Chỉ thị 03 và các Hướng dẫn thi hành được ban hành, hàng năm Công ty đều tổ chức triển khai, học tập các chuyên đề của từng năm. Công ty đã xây dựng và ban hành các chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác. Công ty luôn có sự điều chỉnh, bổ sung chuẩn mực theo hướng rút gọn lại, gắn với chức trách, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, phù hợp với yêu cầu học tập các chuyên đề của Chỉ thị 03. Cụ thể, năm 2011 Công ty triển khai chủ đề “Văn hóa công sở công ty”, năm 2012 là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và năm 2013 tiếp tục thực hiện các chuẩn mực trên, có bổ sung thêm chuẩn mực “Thực hiện quy định thi đua khen thưởng của công ty”.

Thực hiện chuyên đề học tập năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Đảng bộ Công ty UDEC đã triển khai cho từng cán bộ, đảng viên, nhân viên đăng ký phấn đấu “làm theo” Bác, gắn với từng vị trí công việc. Chẳng hạn, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty đăng ký và “làm theo” với các nội dung cụ thể như: gương mẫu thực hiện tốt nội quy, quy chế của công ty, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng các công việc cụ thể hàng ngày tại công ty và gia đình… Tổng giám đốc Công ty đăng ký nêu gương “luôn tự xem lại mình, xem cái đúng, cái sai, nguyên nhân vì đâu và suy nghĩ tìm cách sửa chữa để làm việc tốt hơn; khiêm tốn lắng nghe, tiếp thu ý kiến phê bình, từ đó chuyển thành nhận thức và hành động tự giác rèn luyện phẩm chất của người lãnh đạo chủ chốt trong công ty”...

Chị Lê Thị Thanh Thủy, nhân viên kế toán Công ty UDEC là một trong những nhân viên tích cực tham gia việc học tập và làm theo Bác. Chị Thủy cho biết, chị luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, thực hiện tốt các tiêu chí “Văn hóa công sở”; trong giao tiếp luôn cố gắng tạo hình ảnh tốt đẹp về công ty; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng việc sử dụng giấy in, phô tô hai mặt, tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm… Chị cũng là người đạt giải nhất hội thi viết về chủ đề “Văn hóa công sở” do Công ty phát động và còn được Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận điển hình tiêu biểu, UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03, giai đoạn 2011-2013.

“Kết quả từ việc thực hiện Chỉ thị 03 là đa số cán bộ, đảng viên, người lao động đã duy trì và phát huy ý thức, chấp hành tốt nội quy, quy chế của công ty; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động, nêu cao trách nhiệm trên từng lĩnh vực công tác. Lãnh đạo doanh nghiệp đã tiếp thu và lắng nghe ý kiến đóng góp, đưa vào thực hiện trong công tác quản lý, kịp thời xử lý những vấn đề bức xúc trong doanh nghiệp, góp phần tạo sự ổn định về tư tưởng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và sản xuất, kinh doanh của đơn vị”, ông Trịnh Hàng nói thêm.

Bài, ảnh: NGUYỄN ĐỨC

;
.