Công tác thi đua - khen thưởng: Động lực để phát triển

Thứ Ba, 18/06/2013, 05:52 [GMT+7]
In bài này
.

Hôm nay 18-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2013) và biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2013. Đây là dịp để đánh giá việc triển khai và kết quả thực hiện các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên địa bàn.

5950.zip

Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu - một trong những doanh nghiệp có nhiều thành tích trong phong trào thi đua lao động sáng tạo nhiều năm qua. Trong ảnh: Chế biến hải sản xuất khẩu. Ảnh: THANH NGA.

THI ĐUA HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, thời gian qua, dù chịu ảnh hưởng bởi khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, nhưng hàng năm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đều hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quốc phòng an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Kết quả đó có phần đóng góp quan trọng của phong trào thi đua yêu nước trong tất cả các ngành, các cấp, các tổ chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Để các phong trào thi đua đạt được kết quả, hàng năm, UBND tỉnh đều phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thi đua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước. Các ngành, các cấp, mặt trận, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh cũng đã triển khai nhiều hình thức thi đua với nội dung phong phú, sát với thực tế ở địa phương, đơn vị. Tùy theo tính chất, đặc điểm từng ngành, từng đơn vị, địa phương đã đề ra mục tiêu và giải pháp gắn với nội dung phong trào thi đua, góp phần quan trọng vào thành quả chung của tỉnh.

5950.zip

Cô Thẩm Lê Mai, Hiệu trưởng trường Mầm non Châu Thành (TP.Vũng Tàu, bìa trái) đang giới thiệu các mô hình học tập tại trường. Ảnh: MINH THIÊN

TẠO ĐỘNG LỰC MỚI

Đáng chú ý, thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương. Hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã góp phần tạo nên những kết quả chuyển biến quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, cán bộ lãnh đạo chủ chốt nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện đạo đức, lối sống; trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong thực hiện các quy định, điều lệ của Đảng và nội quy, quy định của cơ quan. Thông qua việc thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được các đảng bộ, địa phương, đơn vị quan tâm giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Sau gần 2 năm phát động và triển khai, phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đi vào cuộc sống. Đến nay, bộ mặt 6 xã điểm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đang đổi thay từng ngày. Hệ thống cơ sở hạ tầng dần hoàn thiện khang trang. 4/6 xã điểm đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới; một xã đạt 15/19 tiêu chí và một xã đạt 13/19 tiêu chí. Những kết quả đạt được từ phong trào xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

5950.zip

Các phong trào thi đua đã tạo ra động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong ảnh: Sản xuất hố ga ngăn mùi - một sản phẩm đoạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ quốc tế của Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: THANH NGA.

Tại các địa phương, phong trào thi đua tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trong đó chú trọng đến thi đua đạt tăng trưởng kinh tế cao, thu ngân sách vượt kế hoạch, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm tỷ suất sinh, giảm tỷ lệ tai nạn giao thông, giải quyết việc làm cho người lao động... Bên cạnh đó, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các lĩnh vực cũng được các ngành, các cấp quan tâm và mang lại kết quả tốt. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua đã được biểu dương, nêu gương để mọi người học tập, noi theo.

Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; qua đó đã động viên, giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tính năng động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực tự cường, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công chức, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua đã tạo ra những động lực mới, nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

NGUYỄN ĐỨC

Một số phong trào thi đua tiêu biểu đã được triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh như: Chung tay cải cách thủ tục hành chính; Thi đua thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; Lao động sáng tạo, lao động giỏi; Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Xây dựng công sở văn minh - xanh - sạch - đẹp; Bảo vệ an ninh quốc phòng… Các địa phương còn duy trì thường xuyên các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động như: phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; Quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, Xây dựng gia đình, thôn, ấp văn hóa...

 

;
.