Tập huấn xã, phường đội trưởng

Thứ Ba, 09/04/2013, 06:26 [GMT+7]
In bài này
.

Thực hiện công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2013, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn xã, phường đội trưởng năm 2013.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 80 cán bộ là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 4 ngày của lớp tập huấn, các học viên đã được nghiên cứu, học tập các nội dung: công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2013; công tác Đảng, công tác chính trị trong tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; công tác quản lý phương tiện, kỹ thuật ở địa phương; công tác đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; bổ sung kế hoạch chiến đấu trị an cấp xã, phường, thị trấn; phương pháp thực hành huấn luyện đội ngũ chiến thuật cấp tiểu đội và trung đội.

GIAO XUÂN

;
.