LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TP. BÀ RỊA:

Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thứ Ba, 09/04/2013, 06:35 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 8-4, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Bà Rịa tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong lực lượng vũ trang thành phố.

Sau hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và các Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của cấp trên đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang TP.Bà Rịa tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, sinh hoạt, lối sống, tác phong học tập, công tác. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.Bà Rịa không vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường được kéo giảm, đơn vị an toàn về mọi mặt. Cấp ủy các cấp đã xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng… Qua đó giúp lực lượng vũ trang TP. Bà Rịa luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

GIAO XUÂN

;
.