HUYỆN CHÂU ĐỨC:

Sẽ đào tạo nghề cho 1.532 lao động

Thứ Ba, 09/04/2013, 06:23 [GMT+7]
In bài này
.

Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Đức, năm 2013 huyện Châu Đức sẽ đào tạo nghề cho 1.532 lao động nông thôn; trong đó, nghề phi nông nghiệp là 1.114 người, nghề nông nghiệp là 418 người.

Thời gian qua, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn được huyện Châu Đức chú trọng nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho nhu cầu của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. Với mục tiêu đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho người lao động, khi thực hiện các đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, huyện đã khảo sát nhu cầu về lao động thực tế tại các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện và khả năng bảo đảm đầu ra cho học viên.

AN NHẬT

;
.